header ad
 • Informacija o vremenu posjeta
 • Donacija - ultrazvučni kolor dopler
 • Opštoj bolnici Kotor doniran transkutani bilirubinometar
 • Radna posjeta delegacije Opštine Kotor
 • Donacija - operaciona lampa "Bertchold"
 • Raspodjela sredstava dobijenih iz kapitalnog budžeta za 2017. godinu
 • Obavještenje - RTG Služba
 • Nabavljeni novi aparati za magnetnu i elektro terapiju
 • Donacija za porodilište
 • Donacija JZU OB Kotor - Asfaltiranje
 • Hitan bolnički prijem
 • Donacija bolnici Kotor
 • Nabavka dva savremena aparata za ocnu ambulantu
 • Odluka o imenovanju direktora
 • Počinje adaptacija laboratorije Opšte bolnice Kotor
 • Planirana gradnja nove regionalne bolnice na primorju