Naša misija je da pacijentima pružimo najviši standard zdravstvenih usluga

bolnica-kotor

Opšta bolnica Kotor

Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Kotor, jedna je od sedam bolnica tog tipa u Crnoj Gori. Pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite i regionalni je medicinski centar za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Djelatnost bolnice obuhvata složene mjere i postupke u prevenciji, dijagnostici, liječenju, medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenoj njezi, boravku i ishrani bolesnika.

Dosljedni smo u osvajanju što boljih uslova za liječenje pacijenata

Donacija CEDIS-a kotorskoj bolnici

Crnogorski elektrodistributivni sistem je povodom jubilarnog, petog rođendana donirao Opštoj bolnici u Kotoru 13 hiljada i 600 eura. Donirana sredstva su upotrijebljena za nabavku gasnog analajzera, neophodnog za adekvatnu zdravstvenu njegu pacijenata kod koji je…

Opširnije
Direktorbolnice - drKumburovic
Najbolja investicija je ulagati u ljude

U Opštoj bolnici Kotor zaposleno je 250 osoba, među kojima su najbrojniji medicinski kadrovi. U našoj ustanovi gotovo svakodnevno ordinira 60 ljekara, a njihov rad podržava 150 zaposlenih na mjestima medicinskih, RTG i laboratorijskih tehničara, medicinske njege i dijagnostike. To je najveći potencijal kojim ovaj medicinski, regionalni centar raspolaže. Budućnost kvalitetne medicinske prakse vidim ponajviše u daljem profesionalnom usavršavanju i zapošljavanju novih stručnih medicinskih radnika.

Profil zaposlenih doktora u Opštoj bolnici Kotor je sljedeći:

  • doktora specijalista
  • doktora opšte prakse
  • farmaceuta
  • ljekara na specijalizaciji

Svi oni u proseku godišnje obave … specijalističkih pregleda, … operacija. Laboratorija kotorske bolnice godišnje uradi … analiza, Radiološko odeljenje … tomografskih, RTG i ultrazvučnih snimaka.