Naša misija je da pacijentima pružimo najviši standard zdravstvenih usluga

bolnica-kotor

Opšta bolnica Kotor

Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica Kotor, jedna je od sedam bolnica tog tipa u Crnoj Gori. Pruža usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite i regionalni je medicinski centar za opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Djelatnost bolnice obuhvata složene mjere i postupke u prevenciji, dijagnostici, liječenju, medicinskoj rehabilitaciji, zdravstvenoj njezi, boravku i ishrani bolesnika.

Dosljedni smo u osvajanju što boljih uslova za liječenje pacijenata

projekat TELE.DOC

Realizovan projekat TELE.DOC

Tele.doc projekat zasnovan je na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete kako bi se unapredio kvalite njege bolesnika. Projektom su uveseni IT alati…

Opširnije
Direktorbolnice - drKumburovic
Najbolja investicija je ulagati u ljude

U Opštoj bolnici Kotor zaposleno je 250 osoba, među kojima su najbrojniji medicinski kadrovi. U našoj ustanovi gotovo svakodnevno ordinira 60 ljekara, a njihov rad podržava 150 zaposlenih na mjestima medicinskih, RTG i laboratorijskih tehničara, medicinske njege i dijagnostike. To je najveći potencijal kojim ovaj medicinski, regionalni centar raspolaže. Budućnost kvalitetne medicinske prakse vidim ponajviše u daljem profesionalnom usavršavanju i zapošljavanju novih stručnih medicinskih radnika.

Kotorska bolnica vodeći partner u projektu TELE.DOC

Značajna investicija u Inovativne upravljačke prakse kod trauma

Projekat TELE.DOC imao je za cilj unapređenje tretmana pacijenata sa traumom kroz ulaganja u postojeće zdravstvene usluge tri bolnice u Kotoru (ME), Dubrovniku (HR) i Mostaru (BA).

Projekt je realizovan tokom 24 mjeseci, a započet je 1. marta 2020. godine. Vrijednost projekta je 1.116.029,99 €, a 85% sredstava je obezbijeđeno posredstvom EFRR i IPA II fondova Evropske unije.