Potrebna dokumentacija

Kod planirane hospitalizacije, u vrijeme dogovoreno sa ordinirajućim ljekarom, sve procedure prijema obavljaju se na šalteru Upisa i ispisa pacijenata. Na bolničko lečenje neophodno je poneti potrebnu dokumentaciju.

 

Rezidenti – crnogorski državljani

Važeći uput izabranog ljekara • važeća zdravstvena knjižica • kartica i/ili polisa dopunskog i/ili dodatnog zdravstvenog  osiguranja (ako imate i/ili uplaćujete) • ličnu kartu ili pasoš • nalaze ranije ordiniranih i obavljenih laboratorijskih, rentgenskih i sličnih nalaza • dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu, otpusne liste i slično • predmete za ličnu higijenu (sapun, šampon, pastu za zube, četkicu i slično).

 

Nerezidenti – strani državljani

Pružanje zdravstvene usluge vrši se na osnovu Međunarodnog sporazuma o socijalnom osiguranju • za vrijeme svog privremenog boravka, strani državljani dužni su da pribave bolesnički list • neophodno je da posjeduju dvojezičnu potvrdu nosioca zdravstvenog osiguranja, na osnovu koje će, u slučaju potrebe, od matičnog fonda za zdravstvo dobiti bolesnički list.

Image of female doctor in medical uniform examining young patient man in hospital bed
Two doctors having medical council in hospital. Discussing medical issues. Spinal surgery

Osnovne informacije o prijemu i boravku

Odeljenje opšte hirurgije sa posebnim službama: za opštu, oćnu, orl i urološku hirurgiju, jedna je od najvažnijih karika u pružanju zdravstvenih usluga korisnicima. Uz hiruško odeljenje pacijentima na raspolaganju poluintenzivna i intenzivna nega.

  • opšta hirurgija
  • očna hirurgija
  • orl hirurgija
  • urološka hirurgija

Zasebnu jedinicu čini operacioni blok sa četiri operacione sale u kojem radi bolnički tim eksperata spremnih za kopleksne klasične hirurške intervencije. Odeljenje opšte hirurgije teži da kvalitetom i brojem uspešnih operacija bude centar izvrsnosti u Crnoj Gori.

Zaštita prava pacijenata

U zdravstvenom sistemu zakonom su regulisana prava pacijenta na: slobodan izbor doktora medicine ili doktora stomatologije; na informisanost i obavještenost; na samoodlučivanje; na uvid u medicinsku dokumentaciju; da odbije da bude predmet naučnog ispitivanja i istraživanja; drugo stručno mišljenje; privatnost i povjerljivost; blagovremenu zdravstvenu zaštitu; prigovor; na naknadu štete; samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove.

Pacijent ima pravo prigovora u slučajevima koji se odnose na: Kvalitet zdravstvene usluge; Postupak zdravstvenog radnika; Način naplaćivanja usluge; Organizaciju zdravstvene službe; Vrijeme čekanja na uslugu; Nedostatak ljekova; Ostalo.

U našoj ustanovi je zaštitnik prava pacijenata:

Food delivered to a patient in hospital bed, focus on the meal
CONSULTATION 3EME AGE DIALOGUE

Dolazak radi pregleda

Dolaska u Opštu bolnicu Kotor radi pregleda kod specijaliste moguć je u ambulantama bolničke poliklinike, pri čemu je neophodan je uput izabranog ljekara. Vaš izabrani ljekar može vas detaljnije uputiti u proceduru dolaska.

Za preglede u urgentnoj ambulanti potreban je takođe uput izabranog ljekara ili ljekara Službe hitne medicinske pomoći, doma zdravlja iz mjesta prebivališta pacijenta. Bez uputa, pregledaju se jedino hitni – urgentni slučajevi.

Ukoliko pacijenti nemaju odgovarajući uput i pri tom nisu urgentni slučajevi, ali insistiraju na pregledu snose sve tršokove pregleda prema cjenovniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Dnevni raspored vremena