Međunarodni otvoreni postupak za nabavku medicinske opreme

TELE.DOC projekat ima za cilj unapređenje liječenja traumatoloških pacijenata kroz ulaganja u postojeće zdravstvene usluge tri bolnice u Kotoru (ME), Dubrovniku (HR) i Mostaru (BA). TELE.DOC projekat je ugovoren u okviru Drugog poziva za podnošenje prijedloga projekata Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020. TELE.DOC projekat je ugovoren u okviru 2. poziva…