projekat TELE.DOC

Realizovan projekat TELE.DOC

Tele.doc projekat zasnovan je na primjeni inovativnih metoda i praksi u zdravstvenoj zaštiti traumatoloških bolesnika, te ulaganju u postojeće tehničke i ljudske kapacitete kako bi se unapredio kvalite njege bolesnika. Projektom su uveseni IT alati za umrežavanje traumatoloških odjeljenja u bolnicama i uspostavljanje efikasnog sistema traumatologije koji će ojačati medicinske kapacitete i interdisciplinarni rad medicinskog…